Skillnader mellan män och kvinnors spelande

Under tidigt 90-tal så var kvinnor inom spelindustrin en minoritet men det var en växande grupp. Vid 2010 så hade intresset bland kvinnor vuxit sig ännu större och är idag relativt jämnt fördelat bland utvecklare och spelare. Fördelning ser troligast ut som 60-40 där kvinnorna är 40%. Denna siffra ökar också i samband med mer användarvänliga spel som öppnar upp vägen för andra spel.

Riot Games stora speltitel League of Legends har bidragit med en stor andel av de nuvaranda aktivt spelande kvinnorna. Det är inte heller helt ovanligt att se kvinnor inom Esporten. Det man ser mest av bland kvinnor inom esporten är spel som Dead or Alive, Counter Strike m.m.

Spelindustrin har även sett en del kvinnor växa fram som framgångsrika utvecklare och många bolag idag har sin del av kvinnor. Det fascinerande med att könskillnaden inom spelindustrin är att stereotyper oftast försvinner. Inom spelgemenskapen så har män och kvinnor liknande syn på vad spel är. Många nya indiespel som kan lätt uppfattas som “tjejiga” är oftast en kille bakom och vice versa. Det är oftast bara hos de stora bolagen som stereotypen av vad som är manligt och kvinnligt fortfarande hänger kvar.